Schade

Op deze pagina leest u alles over schade die is ontstaan door aardbevingen als gevolg van de gaswinning in het Groningenveld.

Schade melden

Schades aan woningen en andere gebouwen die mogelijk zijn ontstaan door de gaswinning in het Groningenveld, kunt u melden bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). Op de website www.schadedoormijnbouw.nl staat hoe dit precies werkt.

U kunt uw schade ook telefonisch doorgeven via telefoonnummer 0800 4444 111. Dit nummer is bereikbaar van maandag tot en met zaterdag tussen 8.00 en 17.30 uur.

IMG logo

Acuut onveilige situatie melden

Maakt u zich zorgen over de veiligheid in of om uw huis of een ander gebouw? Ook dan kunt u terecht bij IMG via telefoonnummer 0800 4444 111. Buiten de eerder genoemde bereikbaarheidstijden, op feestdagen of als u uw melding liever digitaal doet, kunt u terecht op de website www.schadedoormijnbouw.nl.

Let op: als de situatie overduidelijk (levens)gevaarlijk is, belt u 112.

Vergoeding voor extra kosten bij schade

Schade zelf is al vervelend genoeg. Vaak maakt u na een schademelding extra kosten, bijvoorbeeld omdat u thuis moet blijven van uw werk als de schade opgenomen en hersteld wordt. Het IMG vergoedt de extra kosten die u maakt als u een schademelding heeft gedaan die is goedgekeurd. Op deze pagina staat een handig overzicht van de vergoedingen voor extra kosten bij schade. Sommige vergoedingen ontvangt u automatisch en andere vergoedingen moet u zelf aanvragen. Vergoedingen aanvragen kan via uw schadedossier op de website van IMG.

Bijna 50 miljoen euro aan schadevergoeding uitgekeerd in Oldambt

Sinds de oprichting van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen op 19 maart 2018, is er in Oldambt bijna 50 miljoen euro uitgekeerd aan inwoners die een melding hebben gedaan van aardbevingsschade. De TCMG, die later het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) werd, heeft tot eind 2020 jaar 8672 schademeldingen uit onze gemeente ontvangen. Steeds meer Oldambtsters weten het IMG te vinden. In 2020 is een flinke groei te zien in het aantal schademeldingen uit onze gemeente. Op 31 december 2019 stond de teller op 2545 schademeldingen. Een jaar later, op 31 december 2020, waren dat er 8672. Dat zijn 6127 schademeldingen in één jaar tijd.

Het IMG heeft vorig jaar 4679 schademeldingen uit Oldambt afgehandeld, waarvan 4265 schades zijn vergoed. Dat betekent dat iets meer dan 91 procent van de gemelde schades is vergoed.

Wettelijk bewijsvermoeden

De afstand tussen een gebouw en het Groningenveld speelt een rol bij de afhandeling van schade. Als uw woning of een ander gebouw op het Groningenveld staat, of maximaal 6 kilometer buiten het Groningenveld, dan is er sprake van het zogenaamde wettelijke bewijsvermoeden. Dit betekent dat IMG in het geval van schade vermoedt dat die schade het gevolg is van aardbevingen veroorzaakt door de gaswinning en de gemelde schade dus zal vergoeden.

Staat uw woning of gebouw buiten het gebied van het wettelijk bewijsvermoeden? Dan geldt een tweede criterium. Er moet dan per geval worden vastgesteld of een pand op een plek staat waar de trillingssterkte voldoet aan de grenswaarde van 2mm/s met 1 procent overschrijdingskans van één of meerdere bevingen. Daarbinnen is het wettelijk bewijsvermoeden in principe ook van toepassing.

Meer informatie en een kaart van het effectgebied vindt u op de website van IMG.

kaart effectgebied aardbevingen

Schademeldingen aan de rand van het aardbevingsgebied

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) geeft aan dat er steeds meer schademeldingen uit de rand van het aardbevingsgebied komen. De gevolgen van deze constatering zijn nog niet duidelijk. Feit is wel dat onze gemeente aan de rand van het aardbevingsgebied ligt. Een groot deel van Oldambt valt binnen de criteria van het wettelijk bewijsvermoeden. Maar voor een klein deel, namelijk de oostkant van Oldambt, geldt dit wettelijk bewijsvermoeden niet. Deskundigen zeggen hierover dat zij uitsluiten dat er in dit deel van de gemeente effecten van aardbevingen als gevolg van de gaswinning kunnen zijn.

De toename van het aantal schademeldingen in het grensgebied komt volgens ons omdat mensen zien dat schade melden nut heeft. Steeds meer schades worden vergoed, omdat we niet meer buiten de contouren vallen die de NAM in het verleden hanteerde. We zijn er vanuit het gemeentehuis dan ook heel scherp op dat dit zo blijft. Daarom blijven we hierover in gesprek gaan met het IMG, om voor de rechten van onze inwoners op te komen. Ons advies is om in geval van schade altijd een melding te doen bij IMG.

Waardedalingsregeling

Sinds 1 januari 2021 kunnen inwoners uit een deel van Oldambt een aanvraag indienen voor de Waardedalingsregeling bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). De Waardedalingsregeling vergoedt de financiële schade die is ontstaan doordat een woning minder waard is geworden of minder hard in waarde is gestegen door de gaswinning. In Oldambt gaat het om een vergoeding van 2,7 procent van WOZ-waarde van de woning op 1 januari 2019 of de verkoopprijs van de woning. De Waardedalingsregeling is bedoeld voor inwoners uit de postcodegebieden 9942 (’t Waar), 9943 (Nieuw Scheemda) en 9944 (Nieuwolda) die tussen 16 augustus 2012 (de dag van de aardbeving bij Huizinge) en 1 januari 2019 eigenaar zijn of zijn geweest van een woning.

De vergoeding die wordt toegekend is eenmalig en volledig. Dat betekent dat u maar één keer een vergoeding kunt krijgen voor de waardedaling van uw woning. Het is echter een misverstand dat u daarna geen schademeldingen meer mag doen. Wie dus een vergoeding aanvraagt voor waardedaling, kan daarna ook nog een vergoeding aanvragen voor materiële of immateriële schade.

Meer informatie over de Waardedalingsregeling vindt u op de website van IMG.

Immateriële schade

Immateriële schade is emotionele schade die is ontstaan door de gaswinningsproblematiek. Zo’n vergoeding wordt ook wel ‘smartengeld’ genoemd. In de loop van 2021 wordt het mogelijk om een vergoeding voor immateriële schade aan te vragen. IMG start in het tweede kwartaal van 2021 met een kleine groep aanvragers en rolt de regeling daarna verder uit.

Ga naar de website van IMG voor meer informatie over immateriële schade

Hulp en advies

Kunt u wel een steuntje in de rug gebruiken bij de afhandeling van uw schademelding? Of wilt u graag met iemand praten over uw gezondheid of gemoedstoestand? Er zijn verschillende organisaties die u kunnen helpen.

Ga naar de pagina over hulp en advies

Contact

Heeft u vragen over de afhandeling van schade? Neem dan contact op met het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG):

W: www.schadedoormijnbouw.nl
E: contact@schadedoormijnbouw.nl
T: 0800 4444 111