Starterslening

Om starters op de koopwoningenmarkt een handje te helpen is er de starterslening. De gemeente Oldambt is één van de gemeenten die startersleningen verstrekt. De starterslening is een aanvullende lening, naast uw hypotheek. Dit om de koop van uw 1e huis mogelijk te maken. Deze lening overbrugt het verschil tussen wat de woning kost en het bedrag dat u als starter kunt lenen.

Voorbeeld

U wilt een huis kopen van € 200.000. U kunt maximaal € 185.000 lenen bij de bank. U vraagt de starterslening aan om het verschil van € 15.000 bij te lenen.

Is er op dit moment budget voor het aanvragen van de starterslening?

Het is op dit moment* mogelijk om een starterslening aan te vragen in de gemeente Oldambt. Als u aan de voorwaarden voldoet kunt u een aanvraag indienen door een mail te sturen naar info@gemeente-oldambt.nl onder vermelding van ‘aanvraag starterslening’. Uw aanvraag dient de volgende gegevens te bevatten: 

 • Nieuwe adres
 • De koopsom + het gevraagde leenbedrag
 • Naam, adres en woonplaats van de aanvrager
 • Bevestiging dat het gaat om uw eerste koophuis

*Aanvragen worden op basis van volgorde van binnenkomst en mits deze ontvankelijk zijn in behandeling genomen. Ondanks zorgvuldig updaten van deze informatie kan het voorkomen dat u een aanvraag doet en dat het budget niet meer toereikend is. U kunt hieraan geen rechten ontlenen. 

Voorwaarden

U kunt een starterslening aanvragen als u:

 • 18 jaar of ouder bent;
 • Volgens de wet in Nederland verblijft;
 • Voor het eerst een koopwoning koopt en deze zelf of samen met uw partner gaat bewonen;
 • De maximale koopsom van de woning niet meer is dan € 200.000,- (dit is inclusief eventueel verbeter- of meerwerkkosten);
 • Als er voldoende budget beschikbaar is (dit kunt u op deze pagina lezen).

Aanvraag en toekenning

Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (Svn) regelt het proces en de financiële administratie namens de gemeente Oldambt. Om een aanvraag bij het Svn in te dienen heeft u een toewijzingsbrief nodig van de gemeente Oldambt.

Als u aan de voorwaarden voldoet kunt u een vooraanvraag indienen bij de gemeente. De gemeente behandeld u aanvraag. Wanneer u vooraanvraag wordt toegekend ontvangt u een toewijzingsbrief waarmee u een aanvraag bij het Svn kan indienen.

Goed om te weten

 • Voor bestaande bouw is de koopprijs van het huis maximaal € 200.000. Extra kosten bedoeld voor meer- of verbeterwerk aan de woning zijn meegerekend in dit bedrag
 • Voor nieuwbouw is de koopprijs van het huis maximaal € 200.000. Mogelijke kosten voor meerwerk (extra's zoals een uitgebreide keuken of een uitgebreide badkamer) zijn meegerekend in dit bedrag
 • De lening mag niet meer zijn dan 20% van de koopsom en is maximaal €20.000. Kosten voor meerwerk en het verbeteren van de woning meegeteld
 • U betaalt de lening in maximaal 360 maanden (30 jaar) terug
 • De rentevast periode is 180 maanden (15 jaar)
 • Bij de starterslening geldt de Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

Meer informatie

Als u vragen heeft over de starterslening kunt u contact opnemen met de gemeente via (0597) 48 20 00.

Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website van de Svnexterne-link-icoon. Daar kunt u ook een berekening doen of u wellicht recht heeft op de starterslening.