Starterslening

De SVn (Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting) heeft in 2002 met een aantal gemeenten en in samenwerking met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) het product ‘Starterslening’ ontwikkeld.

De starterslening is bedoeld om een financiële impuls te geven aan de lokale (koop)woningmarkt en de doorstroming te bevorderen.

De gemeente Oldambt heeft voor dit jaar een budget van € 200.000,- beschikbaar gesteld voor de starterslening.

Wanneer komt u in aanmerking voor een starterslening?

U bent starter op de woningmarkt, dat betekent dat u voor de eerste keer een woning koopt. Dat kan ook de huurwoning zijn waar u nu in woont.

U moet zelf in de woning waar de starterslening voor wordt uitgegeven gaan wonen.

Zowel de eerste hypotheek als de starterslening moeten worden verstrekt met nationale hypotheekgarantie (NHG).

De starterslening geldt niet voor woningen van projectmatige bouw en/of waar een koopsubsidie BEW+ voor is verstrekt.

Hoe hoog is het bedrag van de starterslening?

Per lening wordt maximaal 20% van de verwervingskosten (dat wil zeggen de aankoopsom en bijkomende kosten) vergoed met een maximum van € 20.000,-

Wanneer u ook maatregelen uitvoert ter kwaliteitsverbetering (zoals een verbetering aan het casco, energiebesparende maatregelen en/of keuken en sanitair van de woning), is dit bedrag maximaal € 25.000,-

Wat moet u doen om een aanvraag in te dienen?

Om een aanvraag in te dienen bij de SVn hebt u een toewijzingsbrief van de gemeente Oldambt nodig. Deze brief moet toegevoegd worden bij de aanvraag voor een starterslening richting SVn. Er kan alleen digitaal een aanvraag bij de SVn worden ingediend.

Voor het verkrijgen van een toewijzingsbrief dient u de onderstaande gegevens te mailen naar info@gemeente-oldambt.nl:

  • Naam aanvrager(s)
  • Huidig woonadres
  • Te kopen woonadres

Wat is nog meer van belang?

De starterslening kan alleen worden toegekend als voldaan wordt aan de voorwaarden. Verder moet er ook voldoende geld beschikbaar zijn waarbij het principe geldt van wie het eerste komt… “