Startmelding en gereedmelding bouw

U bent verplicht om de start van de bouw te melden en om te melden wanneer de bouw gereed is.
U kunt hiervoor het formulier start- en gereedmelding bouwexterne-link-icoon gebruiken.

Bouwwerk uitzetten?

Wilt u een afspraak maken om een bouwwerk uit te zetten dan kunt u contact opnemen met het team Vergunning Toezicht en Handhaving (VTH) via het algemene nummer (0597) 48 20 00.

Startmelding en gereedmelding

De aanvang van de werkzaamheden moet tenminste één week voor de start van deze werkzaamheden worden meegedeeld. Van het gereed zijn voor ingebruikgeving of ingebruikneming van het bouwwerk, of een gedeelte daarvan, moet na de voltooiing kennis worden gegeven.