Stichting Stimulering Leefbaarheid Oldambt

STILO: Voor en door inwoners

Stichting Stimulering Leefbaarheid Oldambt (STILO) is in 2022 opgericht met als doel de leefbaarheid in de gemeente Oldambt te bevorderen. Dit initiatief is mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning vanuit Nationaal Programma Groningen (NPG). De gemeente Oldambt wil haar inwoners de ruimte en verantwoordelijkheid geven om zelf vorm en inhoud te geven aan de verbetering van hun leefomgeving. STILO wordt gedragen door vrijwilligers, inwoners van de gemeente, die gezamenlijk de leefbaarheid, gezondheid en brede welvaart willen stimuleren.

Ondersteuning voor initiatieven

Inwoners met goede ideeën kunnen via de website van STILOexterne-link-icoon eenvoudig een aanvraag indienen. Deze aanvragen worden beoordeeld door een bewonerspanel, dat vervolgens advies uitbrengt aan het stichtingsbestuur over de besteding van de beschikbare middelen. Het bestuur neemt uiteindelijk de beslissing over de toekenning van bijdragen, die kunnen oplopen tot een maximum van €10.000. Dit proces zorgt ervoor dat initiatieven van diverse aard, zoals het opknappen van speelplekken of het organiseren van festivals, financiële ondersteuning kunnen krijgen.

Succesvolle projecten en toekomstplannen

In de afgelopen twee jaar heeft STILO bijna 100 aanvragen ontvangen, waarvan tweederde is goedgekeurd en gefinancierd. De eenmalige bijdragen van STILO zijn bedoeld om initiatieven te stimuleren en zorgen ervoor dat initiatiefnemers blijven nadenken over de meerwaarde van hun projecten voor de gemeenschap. Om de effectiviteit en impact van de projecten te waarborgen, richt STILO zich de komende periode op het vergroten van de naamsbekendheid, het verbeteren van de controle op de besteding van middelen en het verkrijgen van meer inzicht in de bijdrage aan de brede welvaart in Oldambt.

Samenwerking en evaluatie

Jaarlijks vindt er een evaluatiegesprek plaats tussen het bestuur van STILO, de stuurgroep van Nationaal Programma Groningen en het college van B&W van de gemeente Oldambt. Deze evaluaties helpen STILO om haar werkwijze voortdurend te verbeteren en aan te passen aan de behoeften van de inwoners. Zo blijft STILO een laagdrempelige en effectieve organisatie die de leefbaarheid in Oldambt voor en door inwoners weet te versterken.

Stimuleringsfonds Leefbaarheid Oldambt

By showing the video you accept the terms and conditions and privacy policy of Youtube.