Veel voorkomende bouwactiviteiten

Sommige bouwactiviteiten komen vaker voor. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het plaatsen van een dakkapel of zonnepanelen of het plaatsen van een schuur bij een gebouw.

Op deze pagina leest u welke regels er gelden bij deze bouwactiviteiten, in welke gevallen u een omgevingsvergunning moet aanvragen en waar u dat kunt doen.

Het is mogelijk om zonnepanelen op schuine daken te plaatsen zonder een omgevingsvergunning.

In dat geval zijn er een aantal voorwaarden waar u aan moet voldoen:

 1. De panelen moeten binnen het ‘dakvlak’ liggen. Dit betekent dat de panelen in of direct op het dak moeten liggen. De afmetingen van het zonnepaneel moeten dus passen binnen de afmetingen van het dak.
 2. De hellingshoek van de zonnepanelen moet gelijk zijn aan de hellingshoek van het dakvlak. Als het dak bijvoorbeeld een hellingshoek van 55 graden heeft, dan mogen de zonnepanelen niet een hellingshoek van 37 of 88 graden hebben. De hellingshoek van de zonnepanelen moet dan ook 55 graden zijn.
 3. Als de zonnecollector of het zonnepaneel niet één geheel vormt met (of vastzit aan) de installatie voor het opslaan van het water of omzetten van de opgewekte stroom, dan moet de installatie aan de binnenzijde van het bouwwerk worden geplaatst, bijvoorbeeld onder het dak.

Zonnepanelen op platte daken kunnen zonder omgevingsvergunning worden geplaatst:

 1. Als de afstand van de panelen tot de zijkanten van het dak ten minste gelijk is aan hoogte van het paneel.

Heeft u een woning of gebouw dat onder het beschermd dorpsgezicht valt of heeft u een monument? Dan heeft u in de meeste gevallen wel een vergunning nodig. De Rijksoverheid heeft daarover beleid opgesteld. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoedexterne-link-icoon of bij Libauexterne-link-icoon.

In de meeste gevallen is voor het plaatsen van een dakkapel geen omgevingsvergunning nodig. De Rijksoverheid heeft hierover regels opgesteld. Op de website van de Rijksoverheid leest u deze regelsexterne-link-icoon.

Voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorkant van een woning is in de gemeente Oldambt altijd een omgevingsvergunning nodig. Ook is voor het plaatsen van een dakkapel met een schuin dak in de gemeente Oldambt een omgevingsvergunning nodig.

Heeft u een woning of gebouw die onder het beschermd dorpsgezicht valt of heeft u een monument? Dan moet u in de meeste gevallen ook een Omgevingsvergunning aanvragen.

Wilt u vergunningvrij een bijbehorend bouwwerk bij uw woning of gebouw plaatsen, zoals bijvoorbeeld een schuur of overkapping? Dan moet u zich houden aan de regels die daarover opgesteld zijn door de Rijksoverheidexterne-link-icoon.

Via het Omgevingsloketexterne-link-icoon kunt u ook een vergunning check doen, om erachter te komen of u voor het plaatsen van bijvoorbeeld een schuur, garage, overkapping of aanbouw een omgevingsvergunning moet aanvragen.

Het is mogelijk om dakramen of daklichten te plaatsen zonder een omgevingsvergunning.

In dat geval zijn er een aantal voorwaarden waar u aan moet voldoen:

 1. Dakramen of daklichten steken niet buiten het dakvlak; en
 2. Dakramen of daklichten worden minimaal 0,5 meter van de randen van het dakvlak of het platte dak geplaatst.

Als het gaat om een achterdakvlak, of een niet naar openbaar toegankelijk zijdakvlak of een plat dak, mag de constructie van een dakraam of daklicht wel uitsteken, maar niet meer dan 0,6 meter.

Heeft u een woning of gebouw die onder het beschermd dorpsgezicht valt of heeft u een monument? Dan moet u in de meeste gevallen een Omgevingsvergunning aanvragen.

In het Burgerlijk Wetboek staan regels die gelden voor buren onderling. De regels van burenrecht hebben vaak tot doel het voorkomen van hinder. Buren mogen wel onderling iets anders overeenkomen. Het burenrecht omvat ook bouwregels. Binnen 2 m van de gezamenlijke zijerfgrens zijn vensters of andere muuropeningen, balkons of soortgelijke werken niet toegestaan.

Het is mogelijk om nieuwe kozijnen te plaatsen zonder een omgevingsvergunning.

In dat geval zijn er een aantal voorwaarden waar u aan moet voldoen:

 • Het kozijn wordt geplaatst in de achtergevel

Of

 • In een zijgevel van een hoofdgebouw die niet aan openbaar toegankelijk gebied ligt

Of

 • In een gevel van een bijbehorend bouwwerk die staat in het achtererfgebied

Heeft u een woning of gebouw die onder het beschermd dorpsgezicht valt of heeft u monument? Dan moet u in de meeste gevallen een Omgevingsvergunning aanvragen.

Het is mogelijk om nieuwe kozijnen te plaatsen of gevelpanelen aan te brengen op een buitengevel zonder een omgevingsvergunning.

In dat geval zijn er een aantal voorwaarden waar u aan moet voldoen:

 • De gevelpanelen worden aangebracht op een bestaand buitengevelblad 
 • Het gebouw heeft geen vloer met een verblijfsgebied hoger dan 13 meter. 
 • de panelen worden geplaatst op de achtergevel

Of

 • Op een zijgevel van een hoofdgebouw die niet aan openbaar toegankelijk gebied ligt

Of

 • op een gevel van een bijbehorend bouwwerk die staat in het achtererfgebied

Heeft u een woning of gebouw die onder het beschermd dorpsgezicht valt of heeft u monument? Dan moet u in de meeste gevallen een Omgevingsvergunning aanvragen.

Onderhoud kan zonder omgevingsvergunning uitgevoerd worden als

de detaillering, de profilering en vormgeving van het bouwwerk niet wijzigt. 

Is uw woning of gebouw een monument? Dan kan onderhoud zonder omgevingsvergunning worden uitgevoerd als naast de detaillering, de profilering en vormgeving ook de kleur en het materiaalsoort gelijk blijft.

Erf- en perceelafscheidingen zijn tuinmuren en schuttingen van beton of hout. Maar ook vlechtschermen en andere kant-en-klare afscheidingen vallen hieronder. Een heg of een rij coniferen is geen erf- of perceelafscheiding, omdat hierbij geen sprake is van bouwen. 

Het is mogelijk erf- en perceelsafscheidingen te plaatsen zonder een omgevingsvergunning.

In dat geval zijn er een aantal voorwaarden waar u aan moet voldoen:

 • de erf- of perceelafscheiding is niet hoger dan 1 m,

of

 1. De erfafscheiding is niet hoger dan 2 m, en
 2. De erfafscheiding wordt geplaatst bij een gebouw, en 
 3. De erfafscheiding heeft een functionele relatie met dat gebouw, en
 4. De erfafscheiding wordt geplaatst achter de lijn die langs de voorkant van dat gebouw evenwijdig loopt met het aangrenzend openbaar toegankelijk gebied.

Heeft u een woning of gebouw die onder het beschermd dorpsgezicht valt of heeft u monument? Dan moet u in de meeste gevallen een Omgevingsvergunning aanvragen.

In het Burgerlijk Wetboek staan regels die gelden voor buren onderling. De regels van burenrecht hebben vaak tot doel het voorkomen van hinder. Buren mogen wel onderling iets anders overeenkomen. Zo is een erfafscheiding die precies op de erfgrens staat, eigendom van beide buren. De buren samen zijn verantwoordelijk voor de erfafscheiding, en dus ook voor het onderhoud en overige kosten ervan. Kijk hiervoor verder op de website van het juridisch loketexterne-link-icoon.

Airco’s en warmtepompen zijn installaties voor verwarmen of koelen. 

Het is mogelijk om airco’s en warmtepompen te plaatsen zonder een omgevingsvergunning.

In dat geval zijn er een aantal voorwaarden waar u aan moet voldoen:

op de grond geplaatst

Een warmtepomp of airco geplaatst op de grond is vergunningvrij wanneer deze niet hoger dan 1 meter is en de oppervlakte niet meer dan 2 m2 bedraagt. De eis van 1 meter moet vanaf de grond worden gemeten. 

niet op de grond geplaatst

Een warmtepomp of airco die niet op de grond staat, is vergunningsvrij als het bouwvolume van het bestaande bouwwerk niet toeneemt. Als een airco of warmtepomp kleiner is dan 0,5 m (haaks gemeten op de gevel of het dak) neemt het bouwvolume niet toe. Neem contact met ons op als u twijfelt of het bouwvolume toeneemt.

Heeft u een woning of gebouw die onder het beschermd dorpsgezicht valt of heeft u monument? Dan moet u in de meeste gevallen ook een Omgevingsvergunning aanvragen. 

In het Burgerlijk Wetboek staan regels die gelden voor buren onderling. De regels van burenrecht hebben vaak tot doel het voorkomen van hinder. Buren mogen wel onderling iets anders overeenkomen. Wat betreft geluidsproductie gelden er eisen. Voor een installatie voor warmte- of koudeopwekking (zoals een warmtepomp of airco) die buiten staat bij een woning, geldt maximaal 40 dB geluidbelasting op de erfgrens. Kijk hiervoor verder op de website van het juridisch loket.externe-link-icoon