build-reside iconVeel voorkomende bouwactiviteiten

Sommige bouwactiviteiten komen vaker voor. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het plaatsen van een dakkapel of zonnepanelen of het plaatsen van een schuur bij een gebouw.

Op deze pagina leest u welke regels er gelden bij deze bouwactiviteiten, in welke gevallen u een omgevingsvergunning moet aanvragen en waar u dat kunt doen.

Zonnepanelen

Het is mogelijk om zonnepanelen op schuine daken te plaatsen zonder een omgevingsvergunning.

In dat geval zijn er een aantal voorwaarden waar u aan moet voldoen:

  1. De panelen moeten binnen het ‘dakvlak’ liggen. Dit betekent dat de panelen in of direct op het dak moeten liggen. De afmetingen van het zonnepaneel moeten dus passen binnen de afmetingen van het dak.
  2. De hellingshoek van de zonnepanelen moet gelijk zijn aan de hellingshoek van het dakvlak. Als het dak bijvoorbeeld een hellingshoek van 55 graden heeft, dan mogen de zonnepanelen niet een hellingshoek van 37 of 88 graden hebben. De hellingshoek van de zonnepanelen moet dan ook 55 graden zijn.
  3. Als de zonnecollector of het zonnepaneel niet één geheel vormt met (of vastzit aan) de installatie voor het opslaan van het water of omzetten van de opgewekte stroom, dan moet de installatie aan de binnenzijde van het bouwwerk worden geplaatst, bijvoorbeeld onder het dak.

Heeft u een woning of gebouw dat onder het beschermd dorpsgezicht valt of een Rijksmonument? Dan heeft u in de meeste gevallen wel een vergunning nodig. De Rijksoverheid heeft daarover beleid opgesteld. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Rijksoverheid of bij Libau.

Dakkapel

In de meeste gevallen is voor het plaatsen van een dakkapel geen omgevingsvergunning nodig. De Rijksoverheid heeft hierover regels opgesteld. Op de website van de Rijksoverheid leest u deze regels.

Voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorkant van een woning is in de gemeente Oldambt altijd een omgevingsvergunning nodig. Ook is voor het plaatsen van een dakkapel met een schuin dak in de gemeente Oldambt een omgevingsvergunning nodig.

Heeft u een woning of gebouw die onder het beschermd dorpsgezicht valt of een Rijksmonument? Dan moet u in de meeste gevallen ook een Omgevingsvergunning aanvragen. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Rijksoverheid of bij Libau.

Bijbehorend bouwwerk (schuur, garage, overkapping, aanbouw etc.)

Wilt u een bijbehorend bouwwerk bij uw woning of gebouw plaatsen, zoals bijvoorbeeld een schuur of overkapping? Dan moet u zich houden aan de regels die daarover opgesteld zijn door de Rijksoverheid.

Via het Omgevingsloket Link van andere pagina’s kunt u ook een vergunning check doen, om erachter te komen of u voor het plaatsen van bijvoorbeeld een schuur, garage, overkapping of aanbouw een omgevingsvergunning moet aanvragen.