Vergunningvrij bouwen

Sommige werkzaamheden mag u uitvoeren zonder omgevingsvergunning.

Vergunningcheck

Bekijk op het Omgevingsloketexterne-link-icoon of het voor uw bouwactiviteit nodig is om een omgevingsvergunning aan te vragen, door de vergunningcheck in te vullen. Ook geeft de Rijksoverheid informatie over in welke situaties u vergunningvrij kunt bouwen.

Als uit de vergunningcheck en de informatie over vergunningvrij bouwen van de Rijksoverheid blijkt dat het niet nodig is om een omgevingsvergunning aan te vragen, dan kunt u na het controleren van onderstaande voorwaarden en regels gaan bouwen.

Als het gaat om bouwwerkzaamheden aan een monument, of het wijzigen van een beschermd karakteristiek gebouw of een beschermd dorps- of stadsgezicht, dan moet u in de meeste gevallen wel een vergunning aanvragen.

Andere zaken waar u rekening mee moet houden

  • Heeft u gecontroleerd of het privaatrecht van toepassing is op uw bouwactiviteiten (bijvoorbeeld burenrechtexterne-link-icoon) en voldoen uw geplande werkzaamheden aan het privaatrecht?
    Bijvoorbeeld: In het burenrecht staan regels over de afstand van ramen of andere gevelopeningen tot de erfgrens van naburige erven en regels over de afstand van bomen en struiken tot de erfgrens. Uw bouwactiviteiten mogen dit recht niet schenden.
  • Heeft u gecontroleerd of uw bouwwerk aan de regels van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) voldoet? In het Bbl staan onder meer technische regels voor het (ver)bouwen en gebruiken van een woning. Deze regels richten zich op veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en bruikbaarheid.
  • Heeft u gecontroleerd of het nodig is om een sloopmelding (met mogelijk een asbestinventarisatie) te doen en heeft u die gedaan?
  • Heeft u gecontroleerd of u een bouwmelding moet doen en heeft u deze gedaan?
  • Heeft u gecontroleerd of u een gebruiksmelding moet doen en heeft u die gedaan?
  • Heeft u gecontroleerd of u een milieuactiviteit aan moet vragen en heeft u deze aangevraagd?
  • Heeft u gecontroleerd of u een wateractiviteit aan moet vragen en heeft u deze aangevraagd? 
  • Als u een ruimte huurt: heeft u toestemming aan de verhuurder of eigenaar gevraagd om te mogen bouwen?

Bovenstaande punten zijn te vinden op de website van het Omgevingsloketexterne-link-icoon.