Versterking

Plan van aanpak

Alle aardbevingsgemeenten in Groningen maken jaarlijks een plan van aanpak voor de versterking van woningen en andere gebouwen. Dat plan van aanpak vormt de opdracht aan Nationaal Coördinator Groningen (NCG). In het plan staat welke huizen moeten worden opgenomen en beoordeeld om te bepalen of ze veilig genoeg zijn tijdens een aardbeving. Woningen die niet veilig genoeg zijn, worden versterkt. Het plan van aanpak van onze gemeente gaat over zo'n 500 adressen in de dorpen Nieuwolda, Nieuw Scheemda, ’t Waar, Oostwold, Midwolda en Scheemda. Inschatting is dat 50 tot 75 woningen daadwerkelijk versterkt moeten worden. Voor 2023 geldt dat diverse woningen daadwerkelijk versterkt zijn. Bij een aantal woningen gaat dat om lichte maatregelen, voor andere woningen is meer versterking nodig of is mogelijk zelfs sloop-nieuwbouw aan de orde. Verder is met NCG afgesproken dat alle woningen medio 2024 het proces van opname en beoordeling hebben doorlopen.
Onderaan deze pagina vindt u het toegankelijk document Plan van aanpak Versterking Oldambt 2024. 

Opname op verzoek

Maakt u zich zorgen over de veiligheid van uw huis en is uw huis niet opgenomen in het versterkingsprogramma? Dan kunt u een aanvraag indienen voor een opname op verzoek.

Let op: het is niet overal in Groningen nodig om te onderzoeken of huizen of andere gebouwen voldoende bestand zijn tegen aardbevingen. Dat komt omdat er op veel plaatsen geen dreiging van zware aardbevingen is. Dat heeft onder andere te maken met het afbouwen en uiteindelijk stopzetten van de gaswinning. Daardoor neemt de kans op zware aardbevingen verder af. Dit geldt zeker voor Oldambt, waar de dreiging van zware aardbevingen als laag wordt ingeschat en versterken alleen in zeer uitzonderlijke gevallen nog nodig is. Huizen die via een opname op verzoek worden opgenomen in het versterkingsprogramma, komen niet in aanmerking voor de subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen van 17.000 euro en de tegemoetkoming van 13.000 euro. Deze subsidieregeling geldt namelijk alleen voor gebouwen die op of voor 6 november 2020, de datum van de bestuurlijke afspraken, onderdeel waren van het versterkingsprogramma. Woningeigenaren uit Nieuwolda, Nieuw Scheemda, ’t Waar, Oostwold, Midwolda en Scheemda maken uiteraard wel aanspraak op de subsidie van 10.000 euro als ze aan de voorwaarden van deze regeling voldoen.

Kijk voor meer informatie en het indienen van een aanvraag voor een opname op verzoek op de website van NCGexterne-link-icoon

Hulp en advies

Kunt u wel een steuntje in de rug gebruiken rondom de veiligheid van uw huis ? Of wilt u graag met iemand praten over uw gezondheid of gemoedstoestand? Er zijn verschillende organisaties die u kunnen helpen.

Meer informatie vindt u op de pagina over hulp en advies.

Contact

Heeft u algemene vragen over de versterkingsoperatie in Oldambt? Neem dan contact op met Nationaal Coördinator Groningen (NCG):

W: www.nationaalcoordinatorgroningen.nlexterne-link-icoon
E:  info@nationaalcoordinatorgroningen.nl
T: 088 041 44 77

Inwoners die in het versterkingsprogramma van NCG zitten, kunnen met vragen terecht bij hun bewonersbegeleider of bij het versterkingspunt van NCG in Schildwolde (op afspraak).

Versterkingspunt Schildwolde
Hoofdweg 156
9626 AK Schildwolde
Telefoon: 088 041 44 77

Bewonersbegeleider Annet Westert
E-mail: a.westert@nationaalcoordinatorgroningen.nl
Telefoon: 06 31 13 62 66