Wet kwaliteitsborging

Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen 

Vanaf 1 januari 2024 gaat naast de Omgevingswet ook de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in. Gebouwen moeten veilig, gezond, bruikbaar en duurzaam zijn. Met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) verbetert de bouwkwaliteit en is er meer controle tijdens de bouw. Dit doordat u een kwaliteitsborger inzet die van plan tot oplevering meekijkt en controleert. Alle technische eisen worden gecheckt. Als het bouwwerk gereed is wordt een rapport opgesteld over de technische staat van het bouwwerk. Daarmee gaan we van controle vooraf naar controle in de praktijk, dus zoals het gebouw gebouwd is.

De wet kwaliteitsborging geldt niet voor alle bouwwerken. Dit betekent dat u als initiatiefnemer vóór u gaat (ver)bouwen na moet gaan of uw bouwwerk onder de Wkb valt. Dat kan in het helpcentrum van het Omgevingsloketexterne-link-icoon. Als uw bouwwerk onder de Wkb valt, moet u  (of uw architect of adviseur) een kwaliteitsborger – een onafhankelijke controleur – inschakelen.

Wat verandert er?

De Omgevingswet knipt de bouwvergunning (eigenlijk de omgevingsvergunning) op in twee delen: een ruimtelijke en een technische vergunning. De ruimtelijke bouwvergunning gaat over de vraag of u op een bepaalde plek mag bouwen. Dat is vastgelegd in het gemeentelijke omgevingsplan. De technische bouwvergunning gaat over de vraag of uw bouwwerk voldoet aan de technische regels en kwaliteitseisen. Eerder werd de controle uitgevoerd door de gemeente. Onder de Wkb is dit een taak van de kwaliteitsborger.

Vanaf 1 januari hoeft u niet langer voor alle bouwwerken een technische bouwvergunning aan te vragen. Voor bijvoorbeeld een woonhuis of eenvoudig bedrijfspand voldoet een bouwmelding bij de gemeente. Wel moet u bij deze bouwwerken, die vallen onder de zogenoemde gevolgklasse 1,externe-link-icoon een kwaliteitsborger inschakelen.

De gemeente blijft wel toezichthouder. Ze behoudt dus al haar toezichthoudende en handhavende bevoegdheden. Ze blijft verantwoordelijk voor het toezicht op de bestaande bouw en omgevingsveiligheid. Net als voor de vergunningen die wel nodig zijn. En alleen de gemeente mag de bouw stilleggen. Bijvoorbeeld als er een groot probleem ontstaat tijdens het bouwen.

Wanneer is geen kwaliteitsborger nodig?

De Wet kwaliteitsborging heeft alleen gevolgen voor werkzaamheden die vallen onder die bouwregelgeving. Bouwactiviteiten die onder het stelsel van kwaliteitsborging vallen staan in artikel 2.17 van het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (Bbl).

Enkele voorbeelden van situaties waarbij geen kwaliteitsborger nodig is en die ook na de gereedmelding gedaan mogen worden:

  • Leggen van houten of parketvloeren en bijbehorende vloerafwerking
  • Werkzaamheden als stuc- en schilderwerk
  • Plaatsen van keukens
  • Afmonteren van sanitair in badkamer en toilet (alleen waterdichte wand- en vloerafwerkingen zijn verplicht)
  • Overige stoffering van de woning

Meer informatie over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen treft u hier Meer toezicht in de bouw via de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) | Bouwregelgeving | Rijksoverheid.nlexterne-link-icoon.