Woonbegeleiding of dagbesteding

Soms hebben mensen hulp nodig om zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. Vaak kan deze hulp gegeven worden door familie of vrienden. Ook zijn in de gemeente Oldambt veel vrijwilligers actief die inwoners helpen. Dit is dan op eigen kracht georganiseerd.

Soms is deze hulp niet voldoende en heeft iemand begeleiding nodig om zelfstandig te blijven en mee te doen in de samenleving. De gemeente heeft verschillende soorten begeleiding die inwoners kunnen krijgen.

Individuele begeleiding

Individuele begeleiding is woonbegeleiding in uw eigen omgeving. Het dagelijks leven bestaat uit allerlei bezigheden: organiseren van het doen van de boodschappen, de administratie bijhouden, het huis op orde brengen. En misschien heeft u daarbij nog kinderen om op te voeden. Soms lukt het niet op eigen kracht om dit allemaal te doen, of te bedenken welke taken het belangrijkst zijn en dus eerst moeten. Of is het moeilijk om ervoor te zorgen dat alles vaak genoeg en op tijd gebeurt. Bijvoorbeeld vanwege een beperking of psychiatrische problemen.

Deze ondersteuning is gericht op het versterken van uw zelfredzaamheid.
De begeleider neemt meestal geen taken over, maar helpt u, zodat u het zelf leert doen.

Groepsbegeleiding

Groepsbegeleiding wordt gegeven in een groep en meestal op een andere locatie dan waar u woont. Een zinvolle dagbesteding is belangrijk voor iedereen. Het is een manier om een zinvolle invulling aan de dag te geven. Het is bedoeld voor mensen die

  • (nog) niet of niet meer kunnen werken
  • niet zelfstandig structuur kunnen geven aan de dag
  • moeite hebben om contact te hebben met andere mensen

Meedoen aan activiteiten bij de dagopvang of een welzijnsorganisatie, helpen op de zorgboerderij of met begeleiding aan het (vrijwilligers)werk: het zijn voorbeelden van dagbesteding.

Begeleiding via de gemeente

Het hangt van uw persoonlijke situatie af of u via de gemeente begeleiding kunt krijgen en hoe die begeleiding er precies uitziet. Uw situatie wordt bekeken in het keukentafelgesprek. De Wmo-consulent bespreekt samen met u waar u in het dagelijks leven moeite mee heeft. En welke hulp u al van anderen ontvangt of via een andere laagdrempelige oplossing.

Voor hulp en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) betaalt u een eigen bijdrage van 20,60 euro. De eigen bijdrage wordt vastgesteld door het Centraal Administratiekantoor (CAK). U betaalt aan hen ook de eigen bijdrage.

Dit geldt voor alle Wmo-voorzieningen, behalve: 

  • Taxivervoer
  • Beschermd wonen

Wilt u een vorm van begeleiding via de gemeente? Gebruik dan het meldformulier voor uw Wmo-aanvraag. Of bel (0597) 48 20 00 en vertel dat u een Wmo-aanvraag wilt doen.

De onafhankelijke cliëntondersteuners van Sociaal Werk Oldambtexterne-link-icoon kunnen u helpen bij het contact met ons.