Zwerfvuilacties

Ook in 2018 weer beloning voor zwerfvuilacties

Basisscholen en verenigingen die een zwerfvuilactie organiseren in hun wijk, in samenwerking met het wijkteam van de buitendienst, kunnen een stimuleringsbijdrage van € 250,- ontvangen. Dit geld kunnen ze vrij besteden. De Verengingen van Dorpsbelangen en Wijkplatforms zijn speciaal benaderd voor het organiseren van acties en kunnen een bijdrage van € 500,- ontvangen.
De stimuleringsbijdrage wordt betaald van het geld dat de gemeente ontvangt uit het verpakkingsfonds dat wordt gevoed door het bedrijfsleven. De belangrijkste gedachte achter de overeenkomst met de verpakkingsindustrie is dat door de extra aanpak minder zwerfafval ontstaat en de omgeving schoner blijft.
Om in aanmerking te komen voor de vergoeding en om de organisatie van de actie te ondersteunen dient  dit aanmeldformulier te worden ingevuld en ingediend.
De buitendienst van de gemeente Oldambt kan de actie ondersteunen door voor aanvang een verzamelcontainer af te leveren bij de verzamelplaats. Na de actie wordt de verzamelcontainer weer opgehaald.
Verder worden door de buitendienst signaalkleding, handschoenen, prikkers en afvalzakken verstrekt,  afhankelijk van het aantal deelnemers en de omvang van de actie.