Bekendmakingen

Als gemeente nemen we veel besluiten over zaken die zich in uw buurt afspelen. Denk daarbij aan een nieuw omgevingsplan, een vergunning voor een evenement, een verbouwing of het kappen van een boom. Dit noemen wij bekendmakingen. Deze zetten wij op www.overheid.nlexterne-link-icoon.

Daarnaast nemen ook het college en de gemeenteraad besluiten. Die informatie vindt u op de pagina met collegebesluiten en de site van gemeenteraadexterne-link-icoon.

Een bekendmaking opzoeken

Via de website overheid.nlexterne-link-icoon kunt u zoeken op uw postcode en een gebied daar omheen. Daarmee vindt u de bekendmakingen van de laatste twee maanden in uw buurt.

Hier vindt u alle bekendmakingen in Oldambtexterne-link-icoon.

Berichten over uw buurt

Wilt u officiële berichten over uw omgeving via e-mail ontvangen? Meld u dan aan voor de e-mailservice via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurtexterne-link-icoon. U ontvangt bekendmakingen van de gemeente Oldambt en andere lokale overheden dan automatisch.

Lukt het niet digitaal?

Heeft u geen e-mail of komt u er niet uit? U kunt een afspraak maken om stukken in te zien. Bel daarvoor met (0597) 48 20 00.

Stukken ontvangen per post of e-mail?

Wilt u graag een kopie van een stuk? Dit kan tegen betaling. Bel daarvoor met ons en geef dat aan.
Ook kunt u per e-mail diverse stukken ontvangen. Daarvan worden de kosten ook in rekening gebracht bij u.

U kunt géén kopieën of digitale versies krijgen van de ingediende, beschikte of besluiten over een omgevingsvergunning. Deze liggen ter inzage in onze ontvangsthal.

Bekendmakingen wekelijks thuis ontvangen?

U kunt ook een abonnement nemen op de wekelijkse papieren nieuwsbrief met daarin onze bekendmakingen. Neem hiervoor telefonisch contact met ons op via (0597) 48 20 00.

Niet eens met een besluit?

Als u het niet eens bent met een door ons genomen besluit, dan kunt u bezwaar maken.