Bouwen of verbouwen

Beschrijving

Bent u van plan om te bouwen of slopen in uw woonomgeving? Dan heeft u in veel gevallen een omgevingsvergunning nodig die u daar toestemming voor geeft. Een omgevingsvergunning is een vergunning voor het bouwen van een bouwwerk en/of een vergunning voor (bedrijfs)activiteiten die mogelijke hinder voor mens en milieu kunnen veroorzaken (milieuvergunning).

Aanvragen

De toestemming om te mogen bouwen kunt u in één keer aanvragen met een omgevingsvergunning in Mijn Omgevingsloketexterne-link-icoon.

Doe vooraf een ‘vergunningcheck’ in het Omgevingsloket 

Het is niet in alle gevallen nodig om een omgevingsvergunning aan te vragen. Op de website van het Omgevingsloket kunt u met een vergunningcheck controleren voor welke werkzaamheden u wel een omgevingsvergunning aan moet vragen of een melding moet doen. Ook kunt u op deze website lezen wanneer u vergunningvrij mag bouwen.

Voorwaarden

Als u meer wilt weten over bouwen zonder omgevingsvergunningexterne-link-icoon of over veel voorkomende bouwactiviteitenexterne-link-icoon, dan kunt u verder lezen op de website van de gemeente Oldambt.

Kosten

Aan een aanvraag omgevingsvergunning zijn kosten verbonden. Die kosten noemen we leges.
Het bedrag van de leges is afhankelijk van uw aanvraag. Op Overheid.nl vindt u een tarieventabel, waarin u kunt zien welke leges gelden in uw situatieexterne-link-icoon.