passport iconCeremonie bij naturalisatie

Beschrijving

De naturalisatieceremonie is een speciale bijeenkomst voor mensen die Nederlander worden. Bent u uitgenodigd om de ceremonie mee te doen? Dan legt u een verklaring van verbondenheid af en krijgt u het besluit van Nederlanderschap. Dit is de laatste stap in het proces voor het krijgen van de Nederlandse nationaliteit.

Als u de verklaring van verbondenheid aflegt, belooft u dat u:

  • de vrijheden en rechten respecteert die bij het Nederlanderschap horen
  • de plichten zult vervullen

Het besluit van Nederlanderschap treedt in werking zodra u het in ontvangst neemt tijdens de ceremonie. Als u niet bij de ceremonie bent, wordt u geen Nederlander. Aanwezigheid is daarom verplicht voor mensen vanaf 16 jaar die Nederlander willen worden. 

Elke gemeente organiseert een naturalisatieceremonie op de nationale naturalisatiedag (15 december). Daarnaast mogen gemeenten ook extra ceremoniedagen organiseren op andere dagen in het jaar.

Aanvragen

De gemeente organiseert de naturalisatieceremonie.

Voorwaarden

U kunt een uitnodiging voor de ceremonie krijgen als u de naturalisatie- of optieprocedure succesvol heeft doorlopen.

Wilt u Nederlander worden? Lees dan ook de informatie op de pagina's 'Nederlandse nationaliteit verkrijgen, naturalisatieprocedure' en 'Nederlandse nationaliteit verkrijgen, optieprocedure'.

Hoe lang gaat het duren?

De termijnen voor de uitreiking zijn verschillend. 

Heeft u de optieprocedure gevolgd? Dan krijgt u een bevestiging dat u het Nederlanderschap krijgt. Binnen negen weken vindt dan de uitreiking plaats.

Heeft u de naturalisatieprocedure gevolgd? Dan ondertekent de koning het besluit van uw Nederlanderschap. Binnen drie maanden vindt vervolgens de naturalisatieceremonie plaats. U ontvangt de uitnodiging tot zes weken voor de ceremonie.