destination-plan iconHet Omgevingsplan

Het omgevingsplan bevat de gemeentelijke regels voor de fysieke leefomgeving. Sinds de inwerkingtreding van de Omgevingswet vanaf 1 januari 2024 heeft de gemeente Oldambt één omgevingsplan voor de hele gemeente.

Wat is het omgevingsplan?

In de omgevingsvisie van Oldambt staat hoe de gemeente het leefgebied wil ontwikkelen en beschermen. Die keuzes worden voor een deel uitgewerkt in het omgevingsplan. Het omgevingsplan bevat zo de regels voor de fysieke leefomgeving. Voor ieder gebied wordt gezegd welke activiteiten wel of niet zijn toegestaan, bijvoorbeeld wonen, recreatie of bedrijvigheid. 

Van bestemmingsplan naar omgevingsplan

Het omgevingsplan vervangt per 1 januari 2024 de daarvoor geldende bestemmingsplannen uit de Wet ruimtelijke ordening. Ook wordt andere lokale regelgeving opgenomen in het omgevingsplan, zoals de APV, of de bouwverordening. 

Het omgevingsplan bekijken

Wilt u weten welke regels van toepassing zijn op een locatie? 

Het omgevingsplan is digitaal te bekijken via het omgevingsloket op https://omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaart/.
Ook is het mogelijk om  via het Omgevingsloket een conceptaanvraag in te dienen of een aanvraag voor een Omgevingsvergunning. 

Meer over het indienen van vragen is te lezen op Conceptverzoek aanvragen.