Hulp bij volwassenheid en zelfstandigheid

Kinderen die ouder worden, willen graag zelfstandig zijn en niet meer afhankelijk zijn van ouders/verzorgers. Er zijn in de gemeente organisaties die jeugd en jongeren kunnen helpen om op eigen benen te (leren) staan. Hieronder staat welke organisaties dat zijn en wat voor hulp zij bieden. De hulp in deze gids is vrij toegankelijk. Dat wil zeggen dat er geen toestemming nodig is van een arts, specialist of de gemeente om de hulp te gebruiken. Je kunt zelf een afspraak maken. Vrij toegankelijke hulp is meestal gratis, maar vraag dat altijd even na. 

Hulp bij het behalen van doelen en ontwikkelen van competenties

Kinderen en jongeren van 0 tot 25 jaar kunnen voor hulp bij het behalen van doelen en bij het ontwikkelen van talenten en competenties waaronder plannen en organiseren terecht bij het jongerenwerk en jeugdmaatschappelijk werk van Sociaal Werk Oldambtexterne-link-icoon. Denk aan vragen zoals: Hoe maak je vrienden, hoe gedraag je je in een groep, welke opleiding past bij mij of hoe red ik het op mezelf? 

Op Campus Winschoten (mbo) en in het voortgezet onderwijs kunnen leerlingen onder andere met vragen over zelfvertrouwen, sociale vaardigheden, relatie(problemen) en zelfstandigheid terecht bij een schoolmaatschappelijk werker van Sociaal Werk Oldambt. Leerlingen van onderwijszorgcentrum de Stuwe kunnen terecht bij een schoolmaatschappelijk werker van stichting MEEexterne-link-icoon.

Schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten

Leerplichtambtenaren van de gemeente kunnen ouders, kinderen en scholen helpen om schoolverzuim op te lossen en/of voortijdig schoolverlaten te voorkomen. Doel is dat jongeren in Oldambt een goede opleidingsbasis hebben van waaruit ze kunnen doorgroeien naar volwassenheid, zelfstandigheid en werk. Ze werken hierin samen met de ondersteuningsteams op scholen.

VSV Groningenexterne-link-icoon is er voor iedereen die te maken heeft met voortijdig schoolverlaten: jongeren, hun ouders en professionals. De website van VSV Groningen wijst de weg naar mogelijkheden die er zijn voor voortijdig schoolverlaters. In Oost-Groningen zijn er verschillende trajectenexterne-link-icoon ter voorbereiding op het MBO of om jongeren te begeleiden (terug) naar school.

Begeleiding bij zelfredzaamheid (werk en wonen)

Jongeren tussen de 18 en 27 jaar kunnen voor begeleiding naar volwassenheid en zelfstandig wonen een Woon-Leer-Werk trajectexterne-link-icoon volgen van Sociaal Werk Oldambt. Niet alleen zelfstandig wonen, maar ook werken of leren staan hierbij centraal. Het woon-leer-werk traject is ook geschikt voor de groep die uitstroomt na een 'Beschermd wonen traject' en de stap naar zelfstandigheid nog een brug te ver is.

Via het project ‘Jongeren aan Zet’ worden 30 jongeren uit Oldambt en Bellingwedde vanuit het praktijkonderwijs en VSO-scholen begeleid naar arbeid en zelfredzaamheid in een aanpak die uitgaat van de eigen kracht en mogelijkheden van de jongeren en zijn/haar netwerk.

Sociaal ontwikkelbedrijf Afeer kan inwoners die zelf niet of moeilijk aan een baan kunnen komen helpen, bijvoorbeeld met trainingen, trajecten en opleidingenexterne-link-icoon.

Hulp bij financiën en administratie

Jongeren die moeite hebben met geldzaken of administratie kunnen terecht bij verschillende organisaties voor vragen, advies en/of (persoonlijke) begeleiding en ondersteuning. Ook in de vorm van trainingen.

Jongeren met een laag inkomen kunnen mogelijk in aanmerking komen voor financiële ondersteuning. Kijk hier voor een overzicht van de fondsenexterne-link-icoon.