Veiligheid

Er zijn verschillende voorzieningen waar u een beroep op kunt doen wanneer de veiligheid van uzelf of anderen in gevaar is of dreigt te komen. Deze voorzieningen zijn vrij toegankelijk en hier kunt u terecht zonder verwijzing van een arts, specialist of de gemeente. De voorzieningen die hieronder zijn vermeldt zijn gratis.

De stelregel is: geen spoed, wel politieexterne-link-icoon? Bel dan 0900-8844. Op dit nummer kunt u terecht met al uw niet-spoedeisende vragen en problemen. Zo nodig wordt u snel doorgeschakeld naar het dichtstbijzijnde politiebureau. 0900-8844 is 7 dagen per week 24 uur per dag bereikbaar.

Denkt u aan zelfmoord? 113 zelfmoordpreventieexterne-link-icoon is er voor u. U kunt geheel anoniem bellen of chatten. Bellen kan naar 0800-0113. Chatten kan via de website..

Bij Veilig Thuis Groningenexterne-link-icoon kunnen mensen terecht die hulp zoeken voor zichzelf of zich zorgen maken over anderen. Of het nu gaat om ouderenmishandeling, verwaarlozing, seksueel geweld of bijvoorbeeld stalking, Veilig Thuis luistert en denkt met u mee. Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling voor álle inwoners van de provincie Groningen.

Maakt u zich zorgen over een buurtbewoner? Of over de veiligheid in uw omgeving? Dan kunt u een melding doen bij het MVZ (Meldpunt Veiligheid en Zorg)externe-link-icoon. Vanuit het MVZ wordt de melding onderzocht, wordt er advies gegeven en wordt waar nodig de juiste hulp ingeschakeld voor mensen die het nodig hebben, maar er niet zelf om vragen.

Stichting discriminatie meldpunt Groningenexterne-link-icoon is een onafhankelijke organisatie met als doel: het voorkomen, signaleren en bestrijden van discriminerende uitingen, gedragingen of regelgeving. Alle inwoners van de provincie Groningen kunnen hier terecht. Bij het discriminatie Meldpunt Groningen kunt u terecht voor individuele klachten, informatie, advies en voorlichting. Er werken mensen die naar u luisteren en u kunnen helpen.

U kunt bij Slachtofferhulp Nederlandexterne-link-icoon terecht om steun te vinden bij mensen die vergelijkbare situaties hebben meegemaakt. u kunt ervaringen delen met elkaar en elkaar vragen stellen. Er zijn live lotgenotengroepen, online+ lotgenotengroepen, online themasessies en er is een online community.

Sociaal Werk Oldambtexterne-link-icoon biedt verschillende cursussen voor kinderen. Er zijn verschillende trainingen gericht op vergroten van weerbaarheid, sociale vaardigheden of omgaan met geld. Voor kinderen die ruzie of spanningen thuis hebben meegemaakt, zijn er speciale groepen.