Wet goed verhuurderschap

Vanaf 1 juli 2023 is de Wet Goed Verhuurderschap van kracht. Deze wet geeft gemeenten meer mogelijkheden om ongewenst verhuurgedrag tegen te gaan, zoals woondiscriminatie, intimidatie, onredelijke servicekosten en een te hoge borg.

Regels

In de wet staan nieuwe regels waaraan verhuurders en verhuurbemiddelaars zich moeten houden bij de verhuur van woon- en verblijfsruimten. Door deze regels zijn huurders beter beschermd.

De nieuwe regels voor verhuurders en verhuurbemiddelaars gaan over:

  • Voorkomen en tegengaan van discriminatie en intimidatie
  • Vragen van maximaal 2 maanden kale huur aan borg
  • Schriftelijk vastleggen van de huurovereenkomst
  • Informeren van huurders over rechten en plichten ten aanzien van de huurwoning
  • Voorkomen van onredelijke servicekosten
  • Specifieke regels bij verhuur aan arbeidsmigranten

Lees meer hierover op de website van de Rijksoverheidexterne-link-icoon.

Meldpunt

U kunt een melding doen als een verhuurder of verhuurbemiddelaar zich niet aan deze regels houdt. Melden is gratis en kan anoniem.