Bouwen mantelzorgwoning

Beschrijving

Een mantelzorgwoning is een woning op het erf van het huis van iemand die zorg nodig heeft. De woning is bedoeld voor de zorgverlener (vriend, familielid). Het is ook mogelijk dat de persoon die zorg nodig heeft in de mantelzorgwoning woont. In dat geval woont de zorgverlener in het bijbehorende huis. Met een omgevingsvergunning mag u tijdelijk twee woningen op één grondstuk plaatsen.

Wat is mantelzorg?

Mantelzorg is intensieve zorg of ondersteuning. Mantelzorg vindt plaats tussen mensen die een sociale relatie met elkaar hebben. Mantelzorg vindt altijd plaats bij een bestaande woning. Bijvoorbeeld in een bijgebouw, uitbouw of een gedeelte van een woning. Het gaat om tijdelijk gebruik, zolang de mantelzorg nodig is. Hierexterne-link-icoon vindt u extra uitleg over mantelzorg.

Op onze websiteexterne-link-icoon vindt u informatie voor mantelzorgers.

Wat is de situatie?

Er zijn verschillende situaties om een mantelzorgwoning te hebben. Voor de verschillende situaties gelden andere regels. De vergunningcheck maakt duidelijk wat er in uw situatie mogelijk is.

Een mantelzorgwoonunit als tijdelijke unit in de tuin plaatsen

Woont u in het buitengebied en heeft u een mantelzorgverklaring? Dan mag u een extra mantelzorgwoonunit in uw tuin plaatsen. Het bouwwerk moet dan in zijn geheel of in delen verplaatsbaar zijn. Ook mag het oppervlak niet groter zijn dan 100 m2.

Een permanent gebouw neerzetten dat eerst voor mantelzorg en daarna als schuur of garage te gebruiken is

Woont u binnen de bebouwde kom en wilt u iets nieuws bouwen? Dan moeten de nieuwe gebouwen in het Omgevingsplan passen. Ook heeft u een mantelzorgverklaring nodig.

Een bestaande garage of schuur verbouwen

Woont u binnen de bebouwde kom en wilt u een bestaand bouwwerk (bijvoorbeeld een schuur of garage) verbouwen? Dan kunt u in de meeste gevallen vergunningvrij bouwen met een mantelzorgverklaring.

Aanvragen

Doe de vergunningcheck

Via het Omgevingsloketexterne-link-icoon kunt u controleren of u zonder omgevingsvergunning een mantelzorgwoning of een ander bijbehorend bouwwerk op uw terrein mag plaatsen. In sommige gevallen is er wel een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als er al bestaande bijgebouwen zijn, of als u in beschermd dorpsgezicht woont of in een monument.

U kunt een conceptverzoek aanvragen

Via de website van de gemeente Oldambt kunt u een conceptverzoek voor een omgevingsvergunning aanvragenexterne-link-icoon. Met het conceptverzoek weet of uw aanvraag omgevingsvergunning kans van slagen heeft. Bij een conceptverzoek controleert de gemeente Oldambt of uw plan voldoet aan de regels die gelden, zoals bijvoorbeeld het Omgevingsplan. Daarna koppelt de gemeente Oldambt dit aan u terug.

Bij deze aanvraag moet u een mantelzorgverklaring toevoegen.

Mantelzorgverklaring

Een mantelzorgverklaring is een bewijs van u als mantelzorger over de mantelzorgsituatie en over de gezondheidstoestand van de persoon waarvoor u zorgt. U beschrijft daarin de zorgtaken die u uitvoert en hoeveel uur per week dit gemiddeld kost. Als hulpmiddel kunt u gebruik maken van een formulier van MantelzorgNLexterne-link-icoon. Team Maatschappelijke zaken van de gemeente Oldambt beoordeelt of in uw situatie sprake is van mantelzorg is of niet.

Voorwaarden

In veel gevallen is er geen vergunning nodig voor het bouwen van een mantelzorgwoning. Wel zijn er regels waar u aan moet voldoen. Ook kan een ‘bouw’ toezichthouder van de gemeente vragen naar uw mantelzorgverklaring.

Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

Uw bouwwerk moet voldoen aan het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)externe-link-icoon. Hierin staan regels over veiligheid, gezondheid en milieu. Bijvoorbeeld over brandveiligheid tussen gebouwen of over isolatie en ventilatie van verblijfsruimten.

Bouwregels Burgerlijk Wetboek

In het Burgerlijk Wetboek staan regels die gelden voor buren onderling. In het burenrecht staan ook regels voor ramen of muuropeningen binnen twee meter van een erfgrens.

Beëindiging mantelzorg

Houdt de mantelzorg op? Dan mag u het bouwwerk niet langer gebruiken als woning. De situatie moet dan weer teruggebracht worden naar de situatie die voor de mantelzorg bestond.

  • Als er een mantelzorgwoonunit is bijgeplaatst, dan moet u er voor zorgen dat deze verwijderd wordt.
  • Als er al een bestaand bouwwerk was of een nieuwe bouwwerk is gebouwd, dan hoeft u deze niet af te breken. Wel moet u bijvoorbeeld de keuken en de badkamer verwijderen.

Mantelzorgwoning in beschermd dorpsgezicht of monument

Woont u in een Rijksbeschermd dorpssgezicht of is uw pand een monument? Dan heeft u meestal wel een omgevingsvergunning nodig voor de bouw van een mantelzorgwoning. Meer informatie daarover staat op de pagina Monumenten, omgevingsvergunningexterne-link-icoon.

Kosten

Aan een conceptverzoek of een aanvraag omgevingsvergunning zijn kosten verbonden. Die kosten noemen we leges. Het bedrag van de leges is afhankelijk van uw aanvraag. Op Overheid.nl vindt u een tarieventabel, waarin u kunt zien welke leges gelden in uw situatieexterne-link-icoon.