Water en riolering

Als gemeente zijn wij verantwoordelijk voor de inzameling en het transport van afvalwater en regenwater. Hiervoor beheren en onderhouden we onder meer een stelsel van riolen, persleidingen en rioolgemalen. Op deze pagina vindt u informatie over uiteenlopende onderwerpen. Denk bijvoorbeeld aan een rioolverstopping, het aanvragen van een nieuwe rioolaansluiting, wat u wel en niet in het riool mag afvoeren en hoe wateroverlast in en rond uw huis kan ontstaan.

Hieronder staat een aantal veelgestelde vragen over water en riolering.

Een verstopt riool kunt u bijvoorbeeld herkennen aan water dat omhoog komt of blijft staan in het toilet, de doucheafvoer, de gootsteenafvoer of via een schrobputje. Vooral in lager gelegen ruimtes, zoals kelders en souterrains, komen relatief vaak verstoppingen voor. In de meeste gevallen gaat het om een verstopping van de binnenhuisriolering. Dit betekent dat u zelf verantwoordelijk bent voor het oplossen van de verstopping en de bijbehorende kosten. Huurt u een huis? Dan moet de eigenaar van de woning er voor zorgen dat het probleem opgelost wordt. 

Eén afvoer in de woning is verstopt

Als één afvoer in de woning verstopt is, dan zit de verstopping in de meeste gevallen in de binnenhuisriolering van de woning. De eigenaar van de woning is dan verantwoordelijk voor de afhandeling van het probleem. 

Alle afvoeren in de woning zijn verstopt

Controleer of uw buren, die aangesloten zijn op hetzelfde stuk van het gemeenteriool, dezelfde problemen hebben. Als dat zo is, dan is de kans groot dat de verstopping in het gemeenteriool zit. Doe dan zo snel mogelijk een melding via het Meldpunt openbare ruimteexterne-link-icoon. Wij doen ons uiterste best om dezelfde dag de verstopping te verhelpen.

Zijn de afvoeren van de buren niet verstopt? Dan ligt de oorzaak van de verstopping waarschijnlijk in de rioolaansluiting van uw woning. Om het probleem te kunnen verhelpen moet u eerst het erfscheidingsputje of ontstoppingsstuk op (laten) graven. De kosten hiervan worden niet door de gemeente vergoed. In veel gevallen is bij de gemeente een situatieschets verkrijgbaar, waarop de plaats van het erfscheidingsputje/ontstoppingsstuk staat aangegeven. Hierover staat in de volgende vraag meer. 

Mocht er geen situatieschets zijn of heeft de woning geen erfscheidingsputje/ontstoppingsstuk? Graaf dan het riool zo dicht mogelijk bij de erfgrens op en boor het daar open. Zo kunt u zien of de verstopping op particuliere grond is of op gemeentegrond. 

Als het erfscheidingsputje na opgraving wel vol met water blijkt te staan, dan bevindt de verstopping zich in het gemeentelijke deel van het riool. In dat geval kunt u een melding doen via het Meldpunt openbare ruimteexterne-link-icoon. Wij proberen dan dezelfde dag de verstopping te verhelpen. Laat u dit door een andere partij doen, dan vergoedt de gemeente geen kosten. Is het putje leeg, dan bevindt de verstopping zich op uw eigen terrein. De eigenaar moet dan zelf voor een oplossing zorgen.

Voor meer informatie zie dit filmpje: Hoe hou ik het regenwater buitenexterne-link-icoon

Wanneer u op zoek bent naar de riolering op uw eigen terrein, dan is er in veel gevallen bij de gemeente een situatieschets verkrijgbaar. Op deze situatieschets staat in de meeste gevallen ook de locatie van het erfscheidingsputje/ontstoppingsstuk aangegeven. Via de website van riobasewebexterne-link-icoon kunt u kijken of de situatieschets van uw perceel ook beschikbaar is. Helaas heeft de gemeente niet van alle percelen een situatieschets, omdat de schetsen vroeger niet altijd werden aangeleverd aan de gemeente. U kunt de gemeente daarvoor niet aansprakelijk stellen.

Elke kolk/afwateringsput in de stoeprand of langs de verharding heeft een stankafsluiter. Zo’n klep zorgt ervoor dat er geen open verbinding is tussen het riool en de straat. Als de stankafsluiter niet goed werkt, dan kunt u op straat een rioollucht ruiken. De stankafsluiter kan dan bijvoorbeeld op de bodem van de kolk liggen of stuk zijn. Ook is het mogelijk dat de stankafsluiter bij droogte niet goed werkt. De kolk staat dan helemaal droog. 

Vermoedt u dat de overlast door stank uit het gemeentelijke riool komt? Laat dan een melding achter via het Meldpunt openbare ruimteexterne-link-icoon. Het probleem kan meestal door de gemeente worden opgelost door het goed vastmaken van de stankafsluiter, een andere stankafsluiter te plaatsen of water in de kolk te laten lopen. 

Op de pagina Rioolaansluiting kunt u een aanvraag doen.

Heeft u wateroverlast in een kruipruimte, kelder of souterrain? Dan kan dit verschillende oorzaken hebben. Het is belangrijk om uit te zoeken wat de oorzaak is, zodat u de goede maatregelen kunt nemen. Mogelijk komt er grondwater in de kruipruimte of kelder via de muren, of via de vloer. Ook kan het gaan om een waterleiding die lekt. 

De eigenaar van het huis is zelf verantwoordelijk voor het waterdicht maken van een ondergrondse verblijfruimte, zoals een kelder of souterrain. Dit om te voorkomen dat er grondwater (of regenwater) kan binnendringen. Huurt u een huis? Dan is de eigenaar van de woning verantwoordelijk voor het waterdicht maken van de ondergrondse ruimte.  

Kruipruimte

Kruipruimtes hoeven niet waterdicht te zijn. In de meeste kruipruimtes kan water komen te staan. Houd hiermee rekening bij het opslaan van spullen. Als een vochtige kruipruimte heel diep is, bijvoorbeeld een meter of meer, dan kunt u deze het beste aanvullen met een laag zand of schelpen. Ook luchten is heel belangrijk. De kruipruimte moet vaak wel bereikbaar blijven, omdat onder andere de riolering er doorheen loopt.

Kelder of souterrain

Wateroverlast in de kelder of souterrain kan ook ontstaan als u een aansluitpunt op het riool heeft dat lager ligt dan het straatniveau en dat direct op het gemeenteriool is aangesloten (bijvoorbeeld een doucheputje, wc, gootsteen of schrobputje).

Bij veel regenval kan het gemeenteriool namelijk vol komen te staan. Er kan dan water omhoog komen bij uw aansluitpunt. U bent zelf verantwoordelijk voor het nemen van goede maatregelen om dit te voorkomen. Bijvoorbeeld het plaatsen van een pompje en/of een terugslagklep. Een loodgieter kan uw aansluitingen controleren en u advies geven. 

Voor meer informatie zie dit filmpje: Hoe houd ik het regenwater buitenexterne-link-icoon

Tuin

Door een hoge grondwaterstand of hevige regenval kan water in uw tuin blijven staan. Vaak liggen achtertuinen erg laag. Dit water kan mogelijk ook in ondergrondse ruimtes, zoals een kelder of souterrain, komen. Hiervoor is de eigenaar van het huis zelf verantwoordelijk. Ophogen van de tuin, grondverbetering waardoor water beter kan wegstromen of aanleg van drainage zijn mogelijke oplossingen. Buiten de perceelgrens (in de openbare ruimte) is de gemeente verantwoordelijk.

Veel mensen weten wel dat we radiatoren moeten ontluchten, maar wist u dat dit ook geldt voor de riolering? Om eventuele problemen zoals een verstopt riool of nare luchtjes te voorkomen kan een ontluchtingspijp in uw woning een oplossing zijn. 

Hoe ontstaat lucht in de riolering?

Normaal gesproken staat het gemeenteriool bijna helemaal leeg en zijn de buizen gevuld met lucht. Als het hard regent, komt er water in het riool en moet de lucht er dus uit. Deze lucht verdwijnt via uw binnenhuisriolering, langs de “ontspannings- of ontluchtingsleiding”, naar buiten. Deze leiding steekt door het dak van uw huis en heeft een open verbinding met de buitenlucht. 

Als de ontluchting niet goed werkt, dan kan de lucht via het waterslot of stankafsluiter ontsnappen. Dit veroorzaakt borrelende geluiden, opspattend water en stank bij de wastafel, de wc of de keukenafvoer. Ook wanneer uw riolering overbelast raakt, kunt u problemen ervaren met de ontluchting van uw riolering. Wanneer de waterstand op maximale hoogte staat door regenval ontstaat er luchtspanning tussen de afvoer in uw woning en de ondergrondse riolering. Hierdoor kunnen de afvoeren tijdelijk niet werken. 

Andere oorzaken

Bij oudere woningen gaat de ontluchting vaak nog via de regenpijpen. Als deze regenpijpen zijn afgekoppeld naar bijvoorbeeld een sloot, een vijver of de tuin, dan kan dit betekenen dat daarmee ook de ontluchting van het pand niet goed meer werkt. Dit kan problemen geven. Tijdens verbouwingen worden wel eens leidingen verwijderd omdat het niet bekend is waar deze voor zijn. Dit kan een pijp zijn die zorgt voor ontluchting van het riool. Als een ontluchtingspijp wordt weggehaald, dan kan de binnenhuisriolering bij hevige regenval vol raken. Het water komt dan omhoog in de afvoer.

Ontluchtingsleiding

Tijdens het bouwen van de woning is er vaak al rekening gehouden met de ontluchting van het riool. Door het plaatsen van een ontspannings- of ontluchtingsleiding op het dak kan de lucht uw huis uit zonder een nare geur achter te laten. Zo´n ontluchter kunt u op het dak onder een speciale dakpan plaatsen of via de schoorsteen laten lopen. De ontluchtingsleiding is dan zo goed als onzichtbaar. Belangrijk is dat de ontluchter voldoende lucht doorlaat. Zo is 40 mm net genoeg voor een badkamer, maar zeker niet voor een wc. 

Krijgt u te maken met rioleringsproblemen? Het plaatsen van een ontlastput kan een gemakkelijke oplossing zijn bij extreme regenval. Door regenwater van het dak over de straat te laten lopen, komt dit niet in uw rioolafvoer terecht en ontlast u de binnenhuisriolering. 

Hoe zit het ontluchten van een riool technisch in elkaar?

De ontluchtingspijp is een rioleringspijp die langs al uw sanitair loopt, waarbij het eindpunt in het dak of onder de dakpannen is verwerkt. Deze leiding zit vaak hoog om nare geuren te voorkomen.

Voor meer informatie zie dit filmpje: Hoe houd ik het regenwater buitenexterne-link-icoon

Woningen in het buitengebied zijn vaak aangesloten op drukriolering. Als een gebied is aangesloten op drukriolering dan staan er groene of grijze kasten langs de weg, of soms bij mensen op het erf.   De grotere kasten hebben vaak een telemetrie-systeem. Daarmee worden problemen automatisch gesignaleerd en doorgegeven aan de gemeente. Op de kleinere kasten zit vaak een rode storingslamp.

Staat het deurtje open of is de kast beschadigd? Meld dit dan bij de gemeente en geef het nummer en de locatie van het kastje door. Dit kan via ons Meldpunt openbare ruimteexterne-link-icoon.  

De lamp op de groene/grijze kast brandt tijdens of na een (hevige) regenbui

Als de rode lamp brandt tijdens of na een (hevige) regenbui, dan kan er sprake zijn van hoog water in de drukriolering. Dit zou eigenlijk niet moeten kunnen omdat regenwater niet aangesloten mag zijn op drukriolering. Helaas hebben we soms te maken met foutaansluitingen op percelen waardoor deze situatie zich wel voor kan doen. De rode lamp zal vanzelf uitgaan als er geen sprake meer is van hoog water.

De lamp op de groene/grijze kast blijft branden

Blijft de rode lamp bij droog weer of na een bui blijven branden? Dan is er een storing. In dat geval moet u dit melden bij de gemeente Oldambt. U maakt eenvoudig een melding via ons Meldpunt openbare ruimte.externe-link-icoon

Huishoudelijk afvalwater mag niet ongezuiverd geloosd worden op oppervlaktewater zoals bijvoorbeeld een sloot. Huishoudelijk afvalwater wordt daarom opgevangen in de riolering en gezuiverd in een rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi). 

Vooral in het buitengebied heeft niet ieder huishouden een aansluiting op het gemeentelijke riool. 

Is dit bij u het geval? Dat betekent dat u het huishoudelijk afvalwater zelf lokaal moet zuiveren met behulp van een IBA (Individuele Behandeling Afvalwater) of septic tank. 

Wanneer u zelf eigenaar bent van de IBA/septic tank

Het huishoudelijk afvalwater kan lokaal gezuiverd worden met een IBA of septic tank. Bent u zelf eigenaar van de IBA of septic tank? Dan bent u ook verantwoordelijk voor storingen of problemen die er kunnen zijn. 

Gemeentelijke IBA 

Sommige huishoudens maken gebruik van een gemeentelijke IBA. Dit zijn percelen die rond 2007 meegedaan hebben met het zogenaamde IBA-project dat toen liep. Waterschap Hunze en Aa’s verzorgt het beheer en onderhoud van de gemeentelijke IBA’s in onze gemeente. Is er een storing of een probleem, dan kunt u telefonisch contact opnemen met het waterschap Hunze en Aa’s. Telefoonnummer Hunze en Aa’s: 0900 - 33 66 990.

Op de website van het waterschapexterne-link-icoon staan ook handige tips over hoe u het probleem soms zelf kunt oplossen.

Op de pagina Subsidie afkoppelen regenwater kunt u subsidie aanvragen.

In het Lanengebied van Winschoten (ten westen van het Sint Vitusholt) en aan de Kromme Elleboog in Finsterwolde ligt vacuümriolering. Dit is een rioleringssysteem waarbij afvalwater door middel van onderdruk (vacuüm) door een dunne leiding wordt afgezogen. De leidingen lopen vanaf de diverse vacuümputten, die meestal bij mensen in de tuin liggen, naar een centraal inzamelpunt (vacuümstation). Vanaf daar wordt het afvalwater verpompt naar de gewone rioolstelsels van Winschoten en Finsterwolde. Het vacuümriool voert alleen huishoudelijk afvalwater af. Voor de afvoer van regenwater is de capaciteit te klein.

Problemen

Wanneer u problemen met uw rioolafvoer heeft in het Lanengebied (ten westen van het Sint Vitusholt) van Winschoten of aan de Kromme Elleboog in Finsterwolde, dan moet u direct contact opnemen met de gemeente via het Meldpunt openbare ruimteexterne-link-icoon. De buitendienst gaat dan met het probleem aan de slag. Mocht dit niet voldoende zijn, dan wordt er door de gemeente een aannemer ingeschakeld. 

Let op: het is niet de bedoeling dat u zelf een ontstoppingsbedrijf inschakelt. Mocht u wel een ontstoppingsbedrijf inschakelen, dan kunt u de gemaakte kosten hiervoor niet declareren bij de gemeente.

Problemen tijdens of na een (hevige) regenbui

Als er problemen ontstaan met uw rioolafvoer tijdens of na een (hevige) regenbui, dan kan er sprake zijn van hoog water in het vacuümsysteem. Dit zou eigenlijk niet moeten kunnen, omdat regenwater niet aangesloten mag zijn op het vacuümsysteem. Helaas hebben we soms te maken met foutaansluitingen op percelen waardoor deze situatie wel kan ontstaan.  Mocht u zelf regenwater hebben aangesloten op het vacuümsysteem dan verzoeken wij u met klem om dit regenwater af te koppelen richting een sloot, vijver of de tuin. Dit zorgt er niet alleen voor dat u minder rioolproblemen gaat ervaren, maar ook uw buren die op het zelfde vacuümsysteem zijn aangesloten, hebben daar profijt van.

U kunt zelf meehelpen aan het goed werken van het water- en rioleringssysteem. Op deze pagina delen we tips om een steentje bij te dragen. 

Spoel geen spullen door de gootsteen of het toilet die daar niet thuis horen

  • Het riool is alleen bedoeld om ontlasting, urine en toiletpapier af te voeren. Al het andere hoort niet thuis in het riool. Denk hierbij aan medicijnen, schoonmaakdoekjes, maandverband, tampons, etensresten of kattenbakgrit; 
  • Spoel geen resten van (wateroplosbare) verf, latex, cement of gips door de gootsteen. En gooi het ook niet in een putje (kolk) op straat. U kunt dit inleveren bij het afvalbrengstation.
  • Spoel nooit frituurvet door de gootsteen of het toilet. Vet stolt snel als het in de riolering terecht komt. Frituurvet en frituurolie mogen gewoon in de grijze container en kunt u inleveren bij het afvalbrengstation;
  • Tot slot: ontvet de afvoer regelmatig met soda en heet water (geen kokend water of chemische middelen). Kijk voor meer informatie op www.nietinhteriool.nlexterne-link-icoon.

Leg uw tuin niet vol met stenen

Gras en perken zorgen ervoor dat water in de grond kan zakken. Tegels en stenen verhinderen dit en zorgen voor een versnelde afvoer naar lagere plekken. Dit kan de straat zijn, de tuin van de buren, maar helaas ook kelders en woonkamers. 

Vang water van het dak op in een regenton

Dit water kunt u ook gebruiken voor het sproeien van de tuin. Ook uw ramen maakt u er streeploos mee schoon. Zorg er wel voor dat uw regenton niet helemaal gevuld is, anders loopt deze over bij een hevige bui. 

Gebruik minder drinkwater in huis

Minder watergebruik leidt tot minder huishoudelijk afvalwater. Zo raakt het riool minder snel vol als op hetzelfde moment ook regenwater in het riool terecht komt. Bovendien bespaart u tientallen tot honderden euro's per jaar wanneer u uw waterverbruik vermindert door bijvoorbeeld:

  • een spaarknop te gebruiken bij het doortrekken van de wc;
  • de douche en de kraan minder hard aan te zetten (de hoofdkraan minder ver open zetten bespaart al veel water);
  • kortere/zuinige wasprogramma’s te gebruiken op uw wasmachine.

Gooi afval in de prullenbak in plaats van op straat 

Afval op straat kan in de riolering terecht komen en duikers (buizen die watergangen met elkaar verbinden) verstoppen. Ook kunnen vogels en vissen hierdoor gewond raken of vast komen te zitten. 

Voor meer informatie zie dit filmpje: Hoe houd ik het regenwater buitenexterne-link-icoon

Meer informatie

Een belangrijke partner van de gemeente bij het beheer van het water is het waterschap Hunze en Aa’s. Het waterschap is verantwoordelijk voor de waterkwaliteit (afvalwaterzuivering), waterkwantiteit (droge voeten) en waterkeringen (dijken). Daarnaast zijn zij verantwoordelijk voor het peilbeheer van (grond)water. 

Kijk voor meer informatie op de website van waterschap Hunze en Aa’sexterne-link-icoon

Klachten en meldingen

Heeft u een klacht of wilt u een melding doen over de riolering of over water dan kunt u dat (bij voorkeur) digitaal doen via ons Meldpunt openbare ruimteexterne-link-icoon. U kunt ook bellen met (0597) 48 20 00.