Inkomen

Cliëntenpanel

Voor het Cluster Maatschappelijke zaken van de gemeente Oldambt is een goede relatie met de klanten, met wederzijds respect voor rechten en plichten, van groot belang. Om de klanten meer te betrekken bij de uitvoering van de Participatiewet, de IOAW en de IOAZ en de kwaliteit van de dienstverlening, is een zogenaamd cliëntenpanel ingesteld. Op deze wijze bestaat er voor de klanten een manier om mee te praten over de uitvoering van de Participatiewet, de IOAW en de IOAZ en de beleidsvorming.

Lees verder >
 

Onderzoek jongeren in Oldambt, omgaan met geld

In het voorjaar van 2017 is onderzocht hoe jongeren tussen 18 en 27 jaar in Oldambt omgaan met geld. Aan hen is ook gevraagd hoe zij hun eigen financiële situatie ervaren en aan welke ondersteuning zij eventueel behoefte hebben. Hieronder een korte samenvatting van de conclusies van het rapport met daarbij tevens een link naar het complete rapport.

Het onderzoek is met de gemeenteraad besproken en het college komt eind 2017 met een preventieplan schuldhulpverlening, in dit plan wordt rekening gehouden met de adviezen uit het onderzoek.

Jongeren in Oldambt gaan bewust met geld om

Over het grote geheel kan geconstateerd worden dat jongeren in Oldambt goed met geld omgaan. Ze sparen vaak met een doel en weten wat ze maandelijks kunnen uitgeven. Bijna de helft van de respondenten komt gemakkelijk rond met hun geld. 19% komt moeilijk rond. Het aantal jongeren dat rood staat komt redelijk overeen met het landelijke beeld. In Oldambt hebben wel meer jongeren een lening. De meeste betalingsachterstanden zijn terug te zien bij de zorgverzekering (53%), belastingdienst (28%), boetes (14%) en vaste lasten (11%). Slechts een klein deel meldt zich bij de professionele schuldhulpverlening (7%). Jongeren vinden de rol van hun ouders het belangrijkst wanneer zij spreken over financiële opvoeding.

Samenwerking met ketenpartners

De meeste jongeren die deelnamen aan het onderzoek gaven aan geen grote geldproblemen te hebben. Ketenpartners geven aan dat er wel veel jongeren in de gemeente wonen met schulden. De jongeren zien dit zelf niet altijd zo. Het is daarom essentieel om aan te sluiten bij de belevingswereld van de jongeren. Zij vragen een andere vorm van ondersteuning dan volwassenen.

Ondersteuning

Om jongeren goed te ondersteunen en daarmee de preventietaak goed uit te voeren is het advies om financiële begeleiding voor en door jongeren in te richten. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld een budgetcoach/budgetmaatje. Ook wordt het advies gegeven voorlichting te bieden aan jongeren over onder andere het afsluiten van een lening of de financiële gevolgen wanneer een jongere de leeftijd van 18 jaar bereikt. Een andere oproep vanuit het onderzoek is aan de banken; banken moeten ingrijpen wanneer jongeren rood staan en strengere eisen stellen voor het aangaan van leningen onder deze doelgroep.

Wie hebben deelgenomen aan het onderzoek?

Voor het onderzoek is een steekproef uitgevoerd. Hiervoor zijn jongeren tussen de 18 en 27 jaar uit de gemeente Oldambt uitgenodigd een vragenlijst in te vullen. Onderzoeksbureau KWIZ geeft aan dat de respons boven verwachting hoog was. Ook zijn er gesprekken gevoerd met leerlingen van de Campus in Winschoten en met professionals en vrijwilligersorganisaties (ketenpartners) die actief zijn in de schuldhulpverlening.

Kindpakket

De bestrijding van armoede onder kinderen is één van de belangrijkste punten uit het beleid van de gemeente Oldambt. Eén van de actiepunten uit ons beleid is het ontwikkelen van een kindpakket. Met het kindpakket kunt u financiële ondersteuning aanvragen voor alle zaken die ervoor kunnen zorgen dat een kind er gewoon bij hoort. Meedoen met sporten, op muziekles, op vakantie, een fiets of laptop voor school, kleding of meegaan op schoolreisje: bijna alles is mogelijk. Weten wat u kunt aanvragen? Lees meer op deze pagina.

 

Contactgegevens

Wilt u contact met ons opnemen, dan vindt u hier een overzicht van alle contactmogelijkheden.

Bezoekadres: Garst 1, 9673 AA Winschoten
Postadres: Postbus 175, 9670 AD Winschoten

Telefoonnummer: (0597) 48 20 00
E-mail: info@gemeente-oldambt.nl 

Contactformulier

Contactpersoon

Iedere klant van het cluster Maatschappelijke Zaken heeft een vaste contactpersoon, een klantmanager. Deze klantmanager is het aanspreekpunt voor alle zaken rondom de uitkering. Heeft u vragen dan kunt u op werkdagen van 9.00 tot 10.00 uur telefonisch contact opnemen met uw klantmanager via nummer (0597) 48 20 00. U kunt dan ook een persoonlijke afspraak maken.

Bereikbaarheid

  • Routebeschrijving: Zie Google Maps
  • Openbaar vervoer
    Het kantoor van het cluster Maatschappelijke Zaken ligt op twee minuten loopafstand van het bus- en treinstation in Winschoten. Voor meer informatie over openbaar vervoer van en naar ons kantoor kijk op www.ov9292.nl.

Openingstijden

De receptie van het cluster Maatschappelijke Zaken is van maandag tot en met donderdag geopend van 9.00 tot 16.30 uur. Op vrijdag is de receptie geopend van 9.00 uur tot 15.00 uur.

Er is voor klanten een telefonisch spreekuur op werkdagen van 9.00 tot 10.00 uur. U kunt dan contact opnemen met uw klantmanager via nummer (0597) 48 20 00.