Vergunningen

Handhaving

Toezicht en handhaving kan een grote impact hebben op de leefomgeving. Om iedereen op een gelijke manier te kunnen behandelen en te kunnen werken aan een toekomst waarin onze kinderen veilig kunnen opgroeien zijn er een aantal beleidstukken die richting geven aan de werkzaamheden binnen het toezicht en de handhaving.

  • VTH beleidsplan gemeente Oldambt 2019-2023
  • Omgevingsprogramma VTH 2019-2020
  • Landelijke handhavingsstrategie versie 1.7
  • Provinciale toezicht en handhavingstrategie WABO
  • Leidraad handhavingsacties en begunstigingstermijnen 2018
  • Akoestisch rapport geluid evenementen 2016

Wilt u één van deze documenten inzien ga dan naar www.overheid.nl en vul de titel van het document als zoekterm in.  

Leges

Ieder jaar wordt de Verordening op de heffing en de invordering van leges gemeente Oldambt (de Legesverordening) met bijbehorende tarieventabel vastgesteld en gepubliceerd op overheid.nl.

Bekijk op deze pagina de Legesverordening gemeente Oldambt 2022 inclusief de link naar de tarieventabel.